ผู้สนับสนุน/ พันธมิตรปี 2014

เราอยากที่จะเรียกผู้ให้การสนับสนุนเราว่าพันธมิตร ซึ่งนิยามนี้สะท้อนความสัมพันธ์ที่เราอยากให้เกิดขึ้นกับองค์กรที่ให้การสนับสนุนเราได้อย่างดีที่สุด สำหรับรายละเอียดเพิ่มเติมว่าทำไมคุณควรเป็นพันธมิตรกับเรา และจะเป็นพันธมิตรกับเราได้อย่างไรนั้น กรุณา ติดต่อเรา

บางองค์กรกำลังทำงานร่วมกับเราเพื่อให้งานที่กำลังจะเกิดขึ้นเป็นไปอย่างสมบูรณ์ที่สุด อย่างไรก็ดีเพื่องานเกิดขึ้นจากแรงอาสาจะเป็นไปตามวัตถุประสงค์และมีมาตรฐาน เดียวกับงาน TEDx ที่สำคัญทั่วโลก เราอยากได้การสนับสนุนด้านการเงินและความร่วมมืออุปการะด้านอื่นๆ (เช่นห้องพักโรงแรม เที่ยวบิน บริการพิเศษ การให้ยืมอุปกรณ์ต่างๆ เป็นต้น)

Patron Sponsors
Gold Sponsors
Silver Sponsors
Ruby Sponsors
In Kind Sponsors
Back to top